Secretariaat

Parochiecentrum
H. Cornelius
Kerkstraat 27
6021 CH Budel

E-mail:

info@corneliusparochiecranendonck.nl

Intenties: € 13,00 per intentie.

Graag tijdig aanleveren!

 

Pastoor Ton Sip
 0495 491215

Secretariaat
 0495 499204
E-mail:
info@corneliusparochiecranendonck.nl

Open op woensdag

van 9:00 tot 12:00 uur

 

Bankrek. nummers

H. Corneliusparochie: 

NL77RABO0109581024 Budel,

NL08RABO0109581490 Budel-schoot,

NL74RABO0109599896 Budel Dorplein,

NL90RABO0147901707 Soerendonk,

NL76RABO0130705993 Maarheeze.

 

 

 

 
Avond Wake
Wanneer een dierbare overlijdt, dan leidt dat tot veel verdriet en is er behoefte aan steun en medeleven. Want elk sterven, of het nu plotseling en onverwacht komt, of na een lange lijdensweg, is een groot en moeilijk te aanvaarden verlies. Samen met de pastor wil de werkgroep avondwake van de parochie u in die moeilijke periode nabij zijn.

Wanneer iemand is overleden, nemen de nabestaanden contact op met de pastor en de begrafenisondernemer. De familie geeft aan of zij ook een avondwake willen houden. In dat geval komen twee leden van de werkgroep avondwake om samen met de familie deze voor te bereiden. Om de avondwake zoveel mogelijk een persoonlijk karakter te geven is het voor de leden van de werkgroep belangrijk een beeld te krijgen van de overledene. Zij bespreken ook de mogelijkheid van eigen inbreng door de familie in de vorm van een -in memoriam-, muziek, of het voorlezen van een gedicht.

Zo wordt het in de avondwake mogelijk de overledene opnieuw voor de geest te halen en te herdenken als een bijzonder mens, die we nu hebben moeten los laten. Op de avond vóór de uitvaart komen we om 19.00 uur in de kerk bij elkaar voor een korte dienst, de avondwake dus, waarin de overledene herdacht wordt in gebed, zang en momenten van stilte. Een herinneringsteken in de vorm van een kruisje, met daarop de naam, de geboorte- en sterfdatum van de overledene, wordt op het gedachtenisbord geplaatst.
De gebruikte teksten worden gebundeld in een boekje en later aan de familie overhandigd.

 

 

Coördinator: secretariaat parochie H.Cornelius

email:  i •Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.•

 

 

Boekje Avondwake

 

 

 

jen_adams

kruisje_overledene

kaarten

paaskaars

 

lichtjes

jen_bert_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen Periode

Eerste Communie 2022

Gefeliciteerd aan alle communicantjes met hun Eerste Heilige Communie in de O.L.V. Visitatiekerk te Budel

 

Klik hier Eerste Communie 2022

Vormsel 2021

Vormsel 2021

vormsel 2021-4620

vormsel 2021-4633

vormsel 2021-4638 2