machtigingsformulier •Afdrukken•

Machtiging voor automatische incasso kerkelijke bijdrage. 

 

Hierbij verleent ondergetekende machtiging aan de parochie om de kerkelijke bijdrage van zijn/haar rekening af te schrijven.

Machtiging is geldig tot schriftelijke opzegging.

 

 

Naam  : _________________________________________

 

 

 

Adres:___________________________________________

 

 

 

Postcode : _______________________________________

 

 

Woonplaats :______________________________________

 

 

Tel._____________________________________________

 

 

Bankrekening : ____________________________________

 

Emailadres :______________________________________

 

 

 

Bijdrage per jaar : _______________

 

 

Betalingstermijn :  ◊ jaar  :  ◊ halfjaar   ◊ kwartaal

 

 

Datum ingang :_________________

 

 

 

Handtekening :____________________________________